FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Ahead Association In Hincesti for Education, Aid And Development Helse og humanitær 0 Ane Lillian Tveit 93265930
AlexanderProsjektet 0 Susanne Øverby
BUA Hole Idrett 0 Eelkje Alkemade
Bøsnes Sommerfestival Kultur 0 Hole kirkekontor
Elstangen Vel Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Kristian Dekke Løberg 91772497
Foreningen Norsk Bokforlag Kultur 0
Four Pleasure Kultur 0 47833056
Frisklivssentralen Helse og humanitær 0 40921228
Generalens Biljardklubb Idrett 0 Jonas Gythfeldt 93830550
Gomnesfeltet Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Sverre Pay Aasen 41204522
Hole Bibliotek Kultur 0 Hanne Stuve 32 16 11 33
Hole Frivilligsentral Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Eelkje Alkemade
Hole kirke Helse og humanitær 0 Kirkeverge Julie Ulven 32160100
Hole Rulleforening Idrett 0 Silje Katrine Tronrud 93040983
Hole Ungdomsfrivilligsentral Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 480 03 869
Kodeklubben Ringerike Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Hanne Therese Jødal-Skallerud 93830550
Komiteen for Historiske Spill Kultur 0 Frithjof Rudstaden 99690738
Lions Club Hole Helse og humanitær 0 Jan Anton Næss 91198501
Norilco Avd. Buskerud Helse og humanitær 0 Liv Hanna Jørgensen 95214951
Ringerike Vocalis Kultur 0 97094009
Scenehest & Oppdragskjøring Landbruk, skogbruk, dyr og fugler 0 Marte Dons Rognlien 41222140
Skøytebanen Steinsåsens Venner Idrett 0 Jonas Gythfeldt 93830550
Sollihøgda J.f.f Internationale Lerdue Klubb Idrett 0 Jon Kristoffer Skaret 98402810
Sollihøgda Jeger og Fiskerforening Friluftsliv og natur 0 Henning Skaret 98614279
Sollihøgda Ski og Salongskytterlag Idrett 0 Mikkel Myhre 98614279
Sollihøgda Vel Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Jorun Skaret 99796009
Sommerroveien Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 93637348
Soria Moria Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Camilla Finsand 98642725
Steinsfjorden Fiskeforening Friluftsliv og natur 0 47815675
Steinsfjorden Skøyteforening Idrett 0 Jørgen Haugen 48387060
Strettolino Kultur 0 Mariann Rasmussen
Svanehjelpen Landbruk, skogbruk, dyr og fugler 0 Frode Munkhaugen 98838828
Time To Act Helse og humanitær 0 Iselin Husby
Utstranda Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Maria Irene Holtane-Berge
Venneforeningen Krokkleiva Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 90213342
Vik Torg Senterforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 Vik Hårstudio Jorunn 94146016 

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal