FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?
Navn Kategori Medl. #Akt. Kontakt Telefon E-post Nettside
ADRA Tyrifjord Lokallag Helse og humanitær 0 0
Ahead Association In Hincesti for Education, Aid And Development Helse og humanitær 0 1 Ane Lillian Tveit 93265930
AlexanderProsjektet 0 0 Susanne Øverby
BUA Hole Idrett 0 16 Eelkje Alkemade
Bøsnes Sommerfestival Kultur 0 2 Hole kirkekontor
Elstangen Vel Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 Kristian Dekke Løberg 91772497
Foreningen Norsk Bokforlag Kultur 0 1
Four Pleasure Kultur 0 1 47833056
Frisklivssentralen Helse og humanitær 0 3 40921228
Gomnesfeltet Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 Sverre Pay Aasen 41204522
Hole Bibliotek Kultur 0 4 Hanne Stuve 32 16 11 33
Hole Frivilligsentral Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 6 Eelkje Alkemade
Hole Rulleforening Idrett 0 3 Silje Katrine Tronrud 93040983
Hole Ungdomsfrivilligsentral Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 2 480 03 869
Juleglede Helse og humanitær 0 0
Komiteen for Historiske Spill Kultur 0 1 Frithjof Rudstaden 99690738
Norilco Avd. Buskerud Helse og humanitær 0 0 Liv Hanna Jørgensen 95214951
Ringerike Vocalis Kultur 0 2 97094009
Scenehest & Oppdragskjøring Landbruk, skogbruk, dyr og fugler 0 2 Marte Dons Rognlien 41222140
Sollihøgda J.f.f Internationale Lerdue Klubb Idrett 0 1 Jon Kristoffer Skaret 98402810
Sollihøgda Jeger og Fiskerforening Friluftsliv og natur 0 1 Henning Skaret
Sollihøgda Ski og Salongskytterlag Idrett 0 2 Mikkel Myhre
Sommerroveien Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 93637348
Soria Moria Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 Camilla Finsand 98642725
Steinsfjorden Fiskeforening Friluftsliv og natur 0 1 47815675
Steinsfjorden Skøyteforening Idrett 0 1 Jørgen Haugen 48387060
Strettolino Kultur 0 1 Mariann Rasmussen
Svanehjelpen Landbruk, skogbruk, dyr og fugler 0 2 Frode Munkhaugen 98838828
Time To Act Helse og humanitær 0 1 Iselin Husby
Utstranda Velforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 Maria Irene Holtane-Berge
Veien Kulturminnepark Kultur 0 0
Venneforeningen Krokkleiva Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 1 90213342
Vik Torg Senterforening Bygdelag/velforening og ungdomslag 0 0 Vik Hårstudio Jorunn 94146016 
2023 © Foreningsportal