FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

ADRA Norge

ADRA er Adventistkirkens globale hjelpeorganisasjon som arbeider i 120 land. Vår oppgave er å tjene mennesker - så alle kan få de mulighetene i livet som Gud ønsker. Vi hjelper mennesker i nød uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.

2023 © Foreningsportal