FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

DaCapo

Musikk 

Vi er et lokalt blandakor for de som liker å synge for seg selv og andre. For tiden består vi av over 50 sangere fra Hole, Ringerike og Jevnaker med sprudlende og sangglade Ann Kristin Aannerud som dirigent. Vi øver hver tirsdag kl. 19.00 på Alles kulturhus i Hønefoss sentrum, på øvingsrommet "Busund". Vi synger all slags musikk og har alltid plass til flere sangere

HappyHand Hole

Helse og humanitær 

HappyHand Hole er Adventistkirkens gjenbruksbutikk på Vik i Hole. Her jobber alle frivillig og overskuddet gis bort til gode formål lokalt og internasjonalt. Velkommen innom!

Hole Frivilligsentral

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape det gode liv ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Frivillighetssentralen dekker funksjoner i Hole som ikke det offentlige eller markedet gjør. Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom møtes. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap.

Hole Pensjonistforening

Senioraktivitet 

Hole pensjonistforening ble stiftet 25.11.1976 og er tilknyttet Pensjonistforbundet. Hole pensjonistforeningen har en representant og to vararepresentanter i Hole Eldreråd. Målet med foreningen er å gi mulighet for sosialt samvær, aktiviteter og følge med i aktuelle saker. 

Hole Sanitetsforening

Helse og humanitær 

Hole Sanitetsforening er et aktivt lokallag tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges største kvinneorganisasjon. Vårt hoverdmål er å bidra til et trygt og inkluderende lokalsamfunn gjennom våre aktiviteter.

Hole Ungdomsfrivilligsentral

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Hole Ungdomsfrivilligsentral er Norges første frivilligsentral for barn og unge. Vi har ansvaret for frivillig arbeid gjort av unge, og frivillig arbeid rettet mot barn og unge. Hole Ungdomsfrivilligsentral arrangerer blant annet fritidsklubb, aktivitetsuke på sommeren, LAN, Hole skatehall, barneaktivitetene i Hole kommune og mye mer.

Il Hole Cykleklubb

Idrett 

Visjon: Legge forholdene til rette for livslang treningsglede. Mål: Skape et sosialt godt og inkluderende miljø. Klubben ser en ren breddeidrettsklubb uten fokus på resultater. Vi har fokus på å lage de beste versjonene av oss selv med mestring som hovedmotivasjonsfaktor. Vi har fokus på å skape gode gruppekulturer, preget av raushet og inkludering.

Skøytebanen Steinsåsens Venner

Idrett 

Foreningen er en frivillig bevegelse som vedlikeholder og utvikler skøytebanen i Øvre Steinsåsen. Foreningen skal tilrettelegge for lek og aktivitet på skøytebanen. Aktiviteter som fremmer friområdet i tilknytning til skøytebanen, sommer og vinter, kan også inngå i foreningens oppgaver.

Sollihøgda Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Hovedoppgaven for Sollihøgda Vel er å være et talerør for stedets beboere mot ulike instanser. Hovedsaklig gjelder dette kommune, grunneiere og foreninger som har interesser og ansvar på Sollihøgda. I tillegg ønsker vi å bidra til økt samhold og tilfredshet blant Sollihøgdas beboere. Sollihøgda Vel har sitt virkeområde både på Hole- og Bærumsiden av Sollihøgda, altså fra Homledal i vest til Avtjerna i øst.

Utsiktens venner

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Utsiktens Venner er personer fra Hole som jobber med å vedlikeholde de 3 Royale utsiktspunkter. Vi er en gjeng godt voksne personer fra Hole som ønsker at flest mulig bruker Krokskogen til rekreasjon. Krokskogens royale utsikter har vi tatt under våre vinger og disse er: Kongens Utsikt beliggende ca 1,5 km fra Kleivstua i retning NordVest. Dronningens Utsikt ligger rett nord for, og ca 400m fra, Kleivstua. Kronprinsens Utsikt ligger ved "Hangglider-rampa" ved vegen ca 700m før Kleivstua.

VOV - Vik Omsorgsboligers Venner

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

VOV ble grunnlagt i 2007 og hadde til hensikt å arrangere forskjellige aktiviteter og hyggekvelder for de eldre i omsorgsboligene på Vik. I dag er Vikstunet omsorgsbolig ikke lenger omsorgsbolig, men vanlige utleieleiligheter. VOV fortsetter sitt arbeid med å arrangere aktiviteter og hyggestunder for de eldre i Hole. Vi ivaretar også trivselen for de som bor i de andre omsorgsboligene i bygda, bolig A og B i Kroksund og for de som bor på Vikstunet.

2023 © Foreningsportal