FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

DaCapo

Musikk 

Vi er et lokalt blandakor for de som liker å synge for seg selv og andre. For tiden består vi av over 40 sangere fra Hole, Ringerike og Jevnaker med sprudlende og sangglade Ann Kristin Aannerud som dirigent. Vi øver hver tirsdag kl. 19.00 på Kjellerbergsenteret i Hole (Det gamle Tronrudbygget, Jomfrulandsveien 2 og 4). Vi synger all slags musikk og har alltid plass til flere sangere

HappyHand Hole

Helse og humanitær 

HappyHand Hole er Adventistkirkens gjenbruksbutikk på Vik i Hole. Her jobber alle frivillig og overskuddet gis bort til gode formål lokalt og internasjonalt. Velkommen innom!

Hole Frivilligsentral

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape det gode liv ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Frivillighetssentralen dekker funksjoner i Hole som ikke det offentlige eller markedet gjør. Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom møtes. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap.

Hole Sanitetsforening

Helse og humanitær 

Hole Sanitetsforening er et aktivt lokallag tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges største kvinneorganisasjon. Vårt hoverdmål er å bidra til et trygt og inkluderende lokalsamfunn gjennom våre aktiviteter.

Hole Ungdomsfrivilligsentral

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Hole Ungdomsfrivilligsentral er Norges første frivilligsentral for barn og unge. Vi har ansvaret for frivillig arbeid gjort av unge, og frivillig arbeid rettet mot barn og unge. Hole Ungdomsfrivilligsentral arrangerer blant annet fritidsklubb, aktivitetsuke på sommeren, LAN, Hole skatehall, barneaktivitetene i Hole kommune og mye mer.

Il Hole Cykleklubb

Idrett 

Visjon: Legge forholdene til rette for livslang treningsglede. Mål: Skape et sosialt godt og inkluderende miljø. Klubben ser en ren breddeidrettsklubb uten fokus på resultater. Vi har fokus på å lage de beste versjonene av oss selv med mestring som hovedmotivasjonsfaktor. Vi har fokus på å skape gode gruppekulturer, preget av raushet og inkludering.

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal