FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

Hole kirke

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
07.12.2023 17:00 Oppsetting av julekrybbe i Hole kirke Hole kirke
10.12.2023 17:00 Lysmesse Helgelandsmoen kapell Helgelandsmoen kapell
10.12.2023 18:00 Lysmesse i Hole kirke Hole kirke
24.12.2023 12:00 Juleaftengudstjeneste i Sollihøgda kapell Sollihøgda kapell
24.12.2023 14:00 Juleaftengudstjeneste i Hole kirke Hole kirke
24.12.2023 16:00 Juleaftengudstjeneste i Hole kirke Hole kirke
25.12.2023 11:00 Høytidsgudstjeneste i Hole kirke Hole kirke

Fritidsaktiviteter

Tro og livssyn

Kontaktinformasjon

32160100 / 32160100

post.hole@kirken.no

kirken.no/hole/

Kirkeverge Julie Ulven

Besøksadresse
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse

Postadresse
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse
3530 Røyse

Andre opplysninger

Ant. medlemmer
0

Område
Røyse

Sist oppdatert
01.09.2023

Rediger med kode
2023 © Foreningsportal