FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

Tyrifjord Golfklubb

Tyrifjord golfklubb er et idrettslag som ble stiftet i 1993, vi åpnet de første 9 hullene i 1994 og de siste 9 hullene i 1997. Klubben ble bygget på dugnad og driftes med en sunn og jordnær økonomi. Vi skynder oss langsomt og har et langsiktig perspektiv i alt vi gjør.

Golf er en av få idretter som kan engasjere generasjoner samtidig og vi er i dag et av landets flotteste golfanlegg og leverer over 100.000 timer grønn helse ute i fri natur på Storøya i løpet av en sesong.

Tyrifjord golfklubb har etablert initiativet BoGlede, hvor vi jobber aktivt for å være et foretrukket aktivitetstilbud for de som bor -, jobber i – eller besøker regionen. Målsetningen er og er å bidra til å forebygge frafallet i organisert idrett. 

For å styrke satsningen på juniorer og gjøre inngangen til golf lettere, enklere og morsommere, besluttet klubben i 2021 å fjerne årskontingenten for alle barn tom 19 år og bygge inn en barne-bane på den ene 9 hulls sløyfen. Dette ble gjennomført med hjelp fra sponsorer i BoGlede og med dugnadsinnsats. Satsningen har økt juniorandelen betraktelig.


Fritidsaktiviteter

Golf

Kontaktinformasjon

 / 321 61 360

post@tyrifjord-golfklubb.no

tyrifjord-golfklubb.no/

www.facebook.com/tyrifjordgolfklubb

Anna Crawford

Besøksadresse

Postadresse
Hamar Bispens vei 81
3531 Krokkleiva

Andre opplysninger

Org.nummer
970 925 082

Ant. medlemmer
0

Kategori
Idrett

Område
Krokkleiva

Stikkord
golf, idrett, opplevelse, friluft, idrettsklubb, barneidrett, holeværingen golf, tursti, tur, badeplass,

Sist oppdatert
01.10.2023

Rediger med kode
2023 © Foreningsportal