FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape det gode liv ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Frivillighetssentralen dekker funksjoner i Hole som ikke det offentlige eller markedet gjør. Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom møtes. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap.

Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for
lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på
å skape det gode liv ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet.
Frivillighetssentralen dekker funksjoner i Hole som ikke det offentlige eller markedet
gjør. Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom
møtes. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle
lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap.
Frivillighetssentralens middel til å være et kraftsenter er løsning av brukernes store
og små utfordringer, aktiviteter, arrangement og samarbeid med andre frivillige
organisasjoner og kommunale enheter.
Hole kommune er eier av sentralen. Frivilligsentralens administrasjon ligger i
underetasjen på Vikstunet. Lokalitetene har møterom/kafé.
Frivilligsentralen er jevnlig besøkt og har mange faste ukentlige aktiviteter. På
ettermiddag- og kveldstid står sentralen til disposisjon for lag og foreninger og er mye brukt. Frivilligsentralen har også en del utstyr til utlån til frivillige.Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
05.06.2023 10:00 Dataopplæring og teknisk bistand foreningsportalen Hole Frivilligsentral
05.06.2023 11:00 Trilletur Hole Frivilligsentral
07.06.2023 11:00 Formiddag i lag Hole Frivilligsentral
07.06.2023 12:00 Bading Ringeriksbadet
07.06.2023 12:00 Strikkekafe- dagtid Hole Frivilligsentral
08.06.2023 16:00 Bingo Hole Frivilligsentral
09.06.2023 12:00 Petanque Hole Frivilligsentral
09.06.2023 13:00 Fredagssuppe Hole Frivilligsentral
12.06.2023 11:00 Trilletur Hole Frivilligsentral
13.06.2023 13:30 Syng med oss! Hole Frivilligsentral
14.06.2023 11:00 Formiddag i lag Hole Frivilligsentral
14.06.2023 12:00 Bading Ringeriksbadet
16.06.2023 12:00 Petanque Hole Frivilligsentral
16.06.2023 13:00 Fredagssuppe Hole Frivilligsentral
19.06.2023 11:00 Trilletur Hole Frivilligsentral

Fritidsaktiviteter

Helse / velvære
Husflid
Fritidsklubb
Møteplass/besøk
Sang
Samling

Kontaktinformasjon

 / 46926136

frivilligsentral@hole.kommune.no

hole.frivilligsentral.no/

www.facebook.com/HoleFrivilligsentral

Eelkje Alkemade

Besøksadresse

Postadresse
viksveien 29
3530 Røyse

Andre opplysninger

Org.nummer
960010833

Ant. medlemmer
0

Kategori
Bygdelag/velforening og ungdomslag

Område
Røyse

Sist oppdatert

Rediger med kode
2023 © Foreningsportal