FORENINGSPORTAL Hva skjer i Hole?

Hole kulturskole

​Hole kulturskole ble etablert i 2004 og er en videreføring av Hole kommunale musikkskole som ble startet våren 1984. I dag er vi 10 lærere og over 200 elever. Vi har undervisning innen sang, kor, dans, kunst, kulturmix, instrumentalundervisning og animasjon. Hole Kulturskole tenner gnister!

Skolens holdninger og tanker er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og bakgrunn. Det legges vekt på læring gjennom opplevelse, og vi ønsker å gi høyest mulig kvalitet på undervisningen. 

Kulturskolens mål 

  • gi barn et solid grunnlag for egen identitetsbygging
  • gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer
  • legge vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet
  • vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler
  • utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
24.09.2023 16:00 Alles kulturfestival 18.-24.september Alles hus
28.11.2023 18:30 Adventskonsert Jomfrulandsveien 2
30.11.2023 18:30 Adventskonsert Jomfrulandsveien 2
06.12.2023 18:00 Pianokonsert i Hole kirke Hole Kirke

Fritidsaktiviteter

Kor
Dans
Film
Korps
Musikk
Foto / video
Sang
Tegning / maling
Teater / drama

Kontaktinformasjon

409 09 600 / 409 09 600

marthe.bekkemoen@hole.kommune.no

www.hole.kommune.no/om-kulturskolen.408706.no.html

www.facebook.com/HoleKulturskole

Marthe Haugan Bekkemoen

Besøksadresse
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse

Postadresse
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse
3530 Røyse

Andre opplysninger

Org.nummer
960010833

Stiftet dato
01.01.2004

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer
137562

Kategori
Kultur

Område
Røyse

Sist oppdatert
26.05.2023

Rediger med kode
2023 © Foreningsportal